Ιταλικο Ποιημα

Ogni mattina, in Africa, quando sorge il sole un leone si sveglia e sa che dovrà correre più veloce della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina, in Africa, quando sorge il sole una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più veloce del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, quando sorge il sole, non importa se tu sei il leone o la gazzella ... sarà meglio che cominci a correre !

Σε απλά ελληνικά το παραπάνω σημαίνει:

Κάθε πρωί στην Αφρική , όταν ο ήλιος ανατέλλει ένα λιοντάρι ξυπνάει και ξέρει ότι πρέπει να ξεπεράσει τη γαζέλα γιατί αλλιώς  θα πεθάνουν της πείνας . Κάθε πρωί στην Αφρική , όταν ο ήλιος ανατέλλει μια γαζέλα ξυπνάει και ξέρει ότι θα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα από το λιοντάρι, αλλιώς θα σκοτωθεί . Κάθε πρωί στην Αφρική , όταν ο ήλιος ανατέλλει , δεν έχει σημασία αν είστε το λιοντάρι ή η γαζέλα ... καλύτερα να αρχίσετε να τρέχετε!

Πόσο αληθινό....?!?

No Comments Yet.

Leave a comment